Haba berbanding suhu

Haba dan suhu berkaitan dan sering keliru. Lebih banyak haba biasanya bermaksud suhu yang lebih tinggi.

HabaSuhuDefinisi Haba adalah tenaga yang dipindahkan dari satu badan kepada yang lain sebagai hasil daripada perbezaan suhu. Suhu adalah ukuran panas atau kesejukan yang dinyatakan dari segi beberapa skala sewenang-wenang seperti Celsius dan Fahrenheit. Unit Joules Kelvin, Celsius atau Fahrenheit Simbol Q T Unit SI Joule Kelvin Zarah Haba adalah ukuran berapa banyak atom yang ada dalam bahan yang didarab dengan berapa banyak tenaga yang ada pada setiap atom. Suhu berkaitan dengan seberapa cepat atom-atom dalam suatu bahan bergerak. 'Suhu' objek seperti paras air - ia menentukan arah di mana 'panas' akan mengalir. Keupayaan untuk melakukan kerja Haba mempunyai keupayaan untuk melakukan kerja. Suhu hanya boleh digunakan untuk mengukur tahap haba.

Hubungan Antara Haba dan Suhu

Dalam video di bawah ini, Derek Muller dari Veritasium pergi ke jalan-jalan untuk menunjukkan orang asing bagaimana dua item mungkin mempunyai suhu yang sama tetapi menjalankan haba secara berbeza, oleh itu perasaan sama ada lebih hangat atau sejuk kepada sentuhan.

Rujukan

  • Heat - Encyclopedia Britannica
  • Suhu - Ensiklopedia Britannica
  • Heat - Wikipedia
  • Mitos Titik Mendidih