Perbezaan Antara Orang Farisi dan Saduki

Pengenalan

Para Farisi dan Saduki adalah mazhab Yahudi yang berpengaruh dengan falsafah yang bertentangan dalam pelaksanaan Taurat. Orang Farisi dan Saduki juga mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai peranan kerajaan dalam kehidupan warga Yahudi. Orang-orang Farisi percaya bahawa Tuhan telah menghukum orang-orang Yahudi dengan membenarkan Pagan yang menindas seperti orang Rom yang memerintah mereka kerana orang-orang Yahudi enggan menegakkan ketetapan-ketetapan Taurat (Abels, 2005). Itulah sebabnya mereka menyokong penciptaan undang-undang tersendiri yang akan menghalang orang-orang Yahudi daripada menyinggung Tuhan dengan mengamalkan gaya hidup orang bukan Yahudi. Sedangkan orang Saduki percaya kepada pihak berkuasa Taurat, mereka juga lebih menyokong raja-raja yang berlaku (Abels, 2005). Ini kerana mereka faham bahawa mereka boleh mendapat keuntungan, dalam segi politik dan ekonomi, daripada mengekalkan hubungan aman dengan pemerintah yang memerintah.

Perbezaan Antara Orang Farisi dan Saduki

Menurut Harding (2010), orang Farisi adalah ahli keluarga Yahudi kelas menengah yang komited untuk menegakkan Hukum Musa. Sebaliknya, para Saduki, berasal dari bangsawan Yahudi (Harding, 2010). Oleh itu, para Saduki terdedah kepada pendidikan yang lebih sekuler daripada orang-orang Farisi, dan bahkan diakui Hellenisme. Perbezaan utama antara orang Farisi dan Saduki adalah pemahaman tentang fungsi Taurat dalam masyarakat Yahudi. Pemimpin di kalangan orang Farisi dirujuk sebagai Rabbi, sementara kebanyakan orang Saduki beroperasi sebagai imam dan merupakan ahli-ahli Sanhedrin (Harding, 2010). The Sadducees mengekalkan bahawa lima buku pertama dalam Alkitab, atau dikenali sebagai Taurat, adalah kuasa terbesar atas kehendak Tuhan bagi orang Yahudi. Bagi golongan Saduki, semua undang-undang atau teks lain di luar Taurat suci tidak dapat dikira sebagai sebahagian daripada Hukum. Sebaliknya, orang-orang Farisi percaya bahawa Tuhan tidak hanya menyediakan orang-orang Yahudi dengan Undang-undang Ditulis, tetapi juga Hukum Lisan (Harding, 2010).

Undang-undang Ditulis adalah Taurat, sedangkan Undang-undang Oral terdiri dari tradisi lisan dan wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi Yahudi yang datang setelah Musa. Pada dasarnya orang-orang Farisi percaya bahawa Tuhan membenarkan lelaki untuk menafsirkan Taurat dengan menjalankan kebolehan pemikiran mereka untuk memohon undang-undang yang berlainan kepada masalah yang ada. Orang Farisi juga berbeza dari golongan Saduki dalam perkara akhirat. Orang-orang Farisi percaya kepada syurga dan neraka, dan mengajar bahawa manusia akan dihakimi berdasarkan kepatuhannya kepada Taurat dan karyanya sementara di bumi (The Sedalia Weekly Bazoo, 1980). Orang Saduki tidak percaya bahawa manusia akan mengalami kebangkitan selepas kematian fizikal.

Orang-orang Farisi percaya bahawa Tuhan akan menghantar orang-orang Yahudi menjadi mesias yang akan membawa kedamaian kepada dunia dan memerintah dari Yerusalem. Mereka juga percaya bahawa semua keadaan yang mempengaruhi kehidupan orang Yahudi telah ditahbiskan secara ilahi. The Sadducees tidak percaya pada mesias yang akan datang, dan memegang lelaki itu mempunyai kebebasan kehendak, dan menciptakan keadaannya sendiri (The Sedalia Weekly Bazoo, 1980).

Kesimpulannya

Sadducees pada dasarnya adalah golongan elit liberal yang menggabungkan konsep kehendak bebas ke pemahaman mereka tentang Hukum Musa. Mereka berusaha untuk memelihara kasta imam mereka, dan secara aktif mengambil bahagian dalam wacana politik untuk mengekalkan pengaruh mereka terhadap sesama Yahudi mereka. Sebaliknya, orang-orang Farisi berkomitmen untuk menjaga undang-undang Lisan serta Undang-undang Ditulis, dan secara teratur mengambil bahagian dalam bentuk ibadah tradisional di bait suci. Mereka menolak ideologi dan falsafah asing seperti Hellenisme, dan mencipta banyak undang-undang untuk memelihara orang Yahudi daripada berinteraksi dengan orang-orang bukan Yahudi setiap hari.