Purata vs Median

Maksudnya (atau purata) dan median adalah istilah statistik yang mempunyai peranan yang agak serupa dari segi pemahaman kecenderungan utama daripada satu set skor statistik. Walaupun purata secara tradisinya menjadi ukuran popular titik pertengahan dalam sampel, ia mempunyai kelemahan untuk menjadi MaksudnyaMedianDefinisi Purata ialah purata aritmetik satu set nombor, atau pengedaran. Ia adalah ukuran yang paling sering digunakan untuk kecenderungan pusat set nombor. Median digambarkan sebagai nilai angka yang memisahkan setengah sampel yang lebih tinggi, populasi, atau pengagihan kebarangkalian, dari separuh yang lebih rendah. Kebolehgunaan Maksudnya digunakan untuk pengagihan normal. Median biasanya digunakan untuk pengedaran miring. Kaitan dengan set data Maksudnya bukan alat yang teguh kerana ia sebahagian besarnya dipengaruhi oleh pendengar. Median lebih sesuai untuk pengedaran miring untuk mendapatkan kecenderungan pusat kerana ia lebih mantap dan masuk akal. Bagaimana untuk mengira Satu min dikira dengan menambahkan semua nilai dan membahagikan skor itu dengan bilangan nilai. Median adalah nombor yang ditemui di tengah yang tepat dari set nilai. Median boleh dikira dengan menyenaraikan semua nombor dalam urutan menaik dan kemudian mencari nombor di pusat pengedaran itu.

Kandungan: Mean vs Median

 • 1 Definisi min dan median
 • 2 Bagaimana untuk mengira
  • 2.1 Contoh
 • 3 Kekurangan Kaedah Aritmetik dan Median
 • 4 Jenis Lain
  • 4.1 Geometric Mean
  • 4.2 Harmonic Mean
  • 4.3 Cara Pythagorean
 • 5 Makna lain dari kata-kata
 • 6 Rujukan

Definisi min dan median

Dalam matematik dan statistik, min atau min aritmetik daripada senarai nombor adalah jumlah keseluruhan senarai dibahagikan dengan bilangan item dalam senarai. Apabila melihat taburan simetri, min yang mungkin merupakan langkah terbaik untuk mencapai kecenderungan pusat. Dalam teori kebarangkalian dan statistik, a median adalah nombor yang memisahkan setengah sampel yang lebih tinggi, populasi, atau taburan kebarangkalian, dari bahagian bawah.

Bagaimana untuk mengira

The Maksudnya atau purata mungkin kaedah yang paling umum digunakan untuk menerangkan kecenderungan pusat. Satu min dikira dengan menambahkan semua nilai dan membahagikan skor itu dengan bilangan nilai. The min aritmetik sampel adalah jumlah nilai sampel yang dibahagikan dengan bilangan item dalam sampel:

The Median adalah nombor yang ditemui di tengah yang tepat dari set nilai. Median boleh dikira dengan menyenaraikan semua nombor dalam urutan menaik dan kemudian mencari nombor di pusat pengedaran itu. Ini terpakai kepada senarai nombor ganjil; sekiranya bilangan pemerhatian yang lebih banyak, tidak ada nilai tengah tunggal, jadi amalan biasa untuk mengambil purata dua nilai tengah.

Contoh

Marilah kita katakan bahawa terdapat sembilan pelajar dalam kelas dengan skor berikut pada ujian: 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 83. Dalam kes ini skor purata (atau maksudnya) ialah jumlah semua skor dibahagikan dengan sembilan. Ini berfungsi untuk 144/9 = 16. Perhatikan bahawa walaupun 16 adalah purata aritmetik, ia diputarbelitkan dengan skor yang luar biasa tinggi 83 berbanding skor lain. Hampir semua skor pelajar adalah di bawah purata. Oleh itu, dalam kes ini, min tidak merupakan wakil yang baik kecenderungan utama daripada sampel ini.

The median, Sebaliknya, adalah nilai yang mana separuh markah berada di atasnya dan separuh skor di bawah. Jadi dalam contoh ini, median adalah 8. Terdapat empat skor di bawah dan empat di atas nilai 8. Jadi 8 mewakili titik tengah atau kecenderungan pusat sampel.

Perbandingan min, median dan mod dua pengagihan log-normal dengan skewness berbeza.

Kelemahan Kaedah Aritmetik dan Median

Mean bukanlah alat statistik yang teguh kerana ia tidak boleh digunakan untuk semua pengedaran tetapi dengan mudah alat statistik paling banyak digunakan untuk memperoleh kecenderungan utama. Sebab yang bermaksud tidak boleh digunakan untuk semua pengedaran adalah kerana ia mendapat terlalu banyak kesan oleh nilai dalam sampel yang terlalu kecil terlalu besar.

Kelemahan median adalah sukar untuk ditangani secara teoritis. Tidak ada formula matematik yang mudah untuk mengira median.

Jenis-jenis lain

Terdapat banyak cara untuk menentukan kecenderungan pusat, atau purata, satu set nilai. Maksud yang dibincangkan di atas secara teknikal ialah aritmetik min, dan merupakan statistik paling biasa digunakan untuk purata. Terdapat pelbagai cara lain:

Geometri Mean

Maksud geometri ditakrifkan sebagai nth root produk dari n nombor, iaitu, untuk satu set nombor x1,x2,... ,xn, maksud geometri ditakrifkan sebagai

Kaedah geometrik adalah lebih baik daripada kaedah aritmetik untuk menerangkan pertumbuhan berkadar. Sebagai contoh, permohonan yang baik untuk maksud geometrik adalah mengira kadar pertumbuhan tahunan yang dikompaun (CAGR).

Harmonic Mean

Maksud harmonik adalah kebalikan dari aritmetik min. Maksud harmonik H daripada bilangan sebenar yang positif x1,x2,... ,xn adalah

Permohonan yang baik untuk saran harmonik adalah apabila gandaan purata. Sebagai contoh, lebih baik menggunakan purata harmonik berwajaran ketika menghitung nisbah harga purata pendapatan (P / E). Jika nisbah P / E adalah purata menggunakan purata aritmetik berwajaran, titik data yang tinggi mendapat berat yang lebih tinggi daripada titik data yang rendah.

Cara Pythagorean

Maksud aritmetik, mean geometrik dan harmonik bermakna membentuk satu set cara yang dipanggil kaedah Pythagorean. Untuk mana-mana set nombor, bermakna harmonik sentiasa terkecil dari semua cara Pythagorean, dan bermakna aritmetik sentiasa yang terbesar dari 3 cara. Maksudnya: Harmonik ≤ Mean geometrik ≤ Mean aritmetik.

Makna lain perkataan

Maksudnya boleh digunakan sebagai tokoh ucapan dan memegang sebutan sastera. Ia juga digunakan untuk membayangkan miskin atau tidak hebat. Median, dalam rujukan geometri, adalah garis lurus yang berlalu dari titik di segitiga ke bahagian tengah yang bertentangan.

Rujukan

 • wikipedia: Min
 • wikipedia: Median
 • Mod, Median dan Bermakna: Perspektif Penyatuan
 • Pythagorean bermakna